Archiwum kategorii: Spis treści

Studia Bydgoskie 5/2011. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Marek Starowieyski
  Biblia i kultura
  The Bible and Culture
 • ks. Dariusz Dogondke
  Zasada odpłaty w Księdze Malachiasza
  The Doctrine of Retribution in the Book of Malachi
 • ks. Jerzy Woźniak CM
  Targum Hiob 19, 29 – 20, 6  w Qumran
  Targum of Job 19:29 – 20:6 in Qumran
 • ks. Janusz Chyła
  Słuchanie i głoszenie Słowa Bożego podstawą posługi duszpasterskiej w świetle “Verbum Domini” Benedykta XVI
  Listening to the Word of God and Proclaiming it as a Basis for Pastoral Work in the Light of Benedict XVI’s Exhortation “Verbum Domini”
 • ks. Paweł Podeszwa
  Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II (2006-2011)
  Biblical Pastoral Ministry in the Archdiocese of Gniezno. The John Paul II Memorial Biblical Work Association (2006-2011)
 • ks. Mirosław Gogolik
  Katecheza biblijna w parafii. Wykorzystanie metody katechetycznej ks. Alberta Höfera
  Biblical Catechesis in the Parish – Application of Father Albert Hofer’s Catechetical Method
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Stworzenie jako „creatura Verbi”. Wątek protologiczny adhortacji „Verbum Domini” Benedykta XVI
  Creation as „Creatura Verbi” – A Protological Motif in Pope Benedict XVI’s Apostolic Exhortation “Verbum Domini”
 • ks. Antoni Jucewicz  SVD
  „Logos” i „ etos”  a integracja człowieka
  „Logos” and „Ethos” in the Context of the Integration of the Human Peson
 • ks. Maciej Olczyk
  Sumienie katolickiego parlamentarzysty. Legislacyjne dylematy moralne w świetle rozumu i wiary
  The Conscience of a Catholic Member of Parliament – Legislative Moral Dilemmas in the Light of Reason and Faith
 • Tomasz Meliński
  Struktura moralnego postępowania w etyce Romana Ingardena
  The Structure of Moral Conduct in Roman Ingarden’s Ethics
 • Justyna Sprutta
  Cierpienie zwierząt w kontekście etyki chrześcijańskiej
  Animal Suffering in the Context of Christian Ethics
 • o. Jacek Salij OP
  Dystansowanie się wierzących wobec swojego Kościoła. Próba zrozumienia zjawiska
  Believers’ Distancing from Their Church. Trying to Understand the Phenomenon
 • Elżbieta Okońska
  Kościół a młodzież z czasów popkultury. Obawy i nadzieje
  The Church and the Youth in the Era of Pop Culture. Fears and Hopes
 • ks. Lech Bilicki
  Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
  The Concept of Nation in the Teachings of Cardinal Stefan Wyszyński
 • ks. Wojciech Szukalski
  Powszechne powołanie do świętości w świetle nauczania świętego Josemarii Escrivy de Balaguera
  Universal Vocation to Holiness in Light of the Teachings of Saint Josemaria Escrivá de Balaguer
 • ks. Marek Walkusz CSSp
  Sługa Boży Ojciec Klaudiusz Franciszek Poullart des Places – patron niezdecydowanych
  Servant of God Father Claudius Francis Poullart des Places – the Patron Saint of the Undecided
 • ks. Kazimierz Śmigiel
  Wokół patronatu św. Wojciecha i ruchu pielgrzymkowego w Gnieźnie
  On the Patronage of St Adalbert and Pilgrimages to Gniezno
 • ks. Krzysztof Wętkowski
  Podstawy teologiczne i rys historyczny władzy spowiadania
  Theological Foundations and Brief History of the Power of Granting Absolution

XXIV Bydgoskie Dni Społeczne (27-30 III 2011)

 • ks. Jan Wiśniewski
  „Rerum novarum” na tle epoki, jej znaczenie wówczas i dziś
  “Rerum Novarum” against the Background of Its Period – Its Significance Then and Now
 • ks. Sławomir Szczepaniak
  Czy Kościół ma prawo wypowiadać się w kwestiach społecznych?
  Who Needs the Church’s Social Doctrine?
 • ks. Jerzy Gocko SDB
  Co z tą własnością? Moralne dylematy dotyczące własności
  What’s up with Ownership? Moral Dilemmas Related to Ownership
 • ks. Henryk Szareyko
  Związki zawodowe w świetle nauki społecznej Kościoła
  Trade Unions According to the Social Teachings of the Church

Recenzje i sprawozdania

 • Anna Lewicka-Strzałecka, Nędza korupcji, Kraków 2011
  ks. Tomasz Głuszak
 • Ks. Marian Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010
  ks. Krzysztof Smykowski
 • Ks. Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Olsztyn 2010
  Ks. Paweł Podeszwa
 • Bp Zbigniew Kiernikowski, W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Rozprawy i Studia Biblijne, Warszawa 2011
  Marcin Chrostowski
 • Konferencja naukowa „Jeden świat wiele kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji.
  ks. Mariusz Kuciński