Strona główna

„Studia Bydgoskie” ISSN 1898-9837

to recenzowany rocznik o charakterze naukowym, który ma dwojaki cel. Z jednej strony ma prezentować dorobek naukowy ludzi, związanych z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Wyższym Seminarium Duchownym i zajmujących się edukacją w ramach sekcji bydgoskiej Wydziału Teologicznego UAM.

Z drugiej strony, jak zauważył w „Słowie wstępnym” do pierwszego tomu Ks. Biskup J. Tyrawa, Studia Bydgoskie chcą inspirować i służyć jako forum dyskusyjne dla całego środowiska uczelnianego zainteresowanego problematyką filozoficzną, szczególnie etyczną oraz teologiczną.

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma
„Studia Bydgoskie” jest wersja drukowana.