Rada naukowa

  • Ks. prof. KUL dr hab. Grzegorz Barth (KUL, Lublin)
  • Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik (UAM, Poznań)
  • Ks. prof. UAM dr hab. Wojciech Szukalski (UAM, Poznań)
  • Ks. dr Sylwester Warzyński (UKW, Bydgoszcz)