Studia Bydgoskie 12/2018. Spis treści

Artykuły i rozprawy

  • Abp Henryk Józef Muszyński
   Wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie
   Christian Values in Contemporary Europe
  • Zdzisława Kobylińska
   Aksjologia Ewangelii
   The Axiology of the Gospel
  • ks. Józef Morawa
   Misja Kościoła nadzieją dla człowieka i świata
   The Mission of the Church as a Hope for the Human Being and the World
  • ks. Michał Adamczyk
   Polski katolicyzm – specyfika i wyzwania. Wybrane aspekty zagadnienia (cz. III)
   The Nature and Challenges of Polish Catholicism – Selected Aspects – Part Three
  • Paweł Lisicki
   Czy Kościół może przetrwać w liberalnym państwie?
   Can the Church Survive in a Liberal State?
  • ks. Marcin Chrostowski
   Co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Przesłanie, oryginalność i aktualność Starego Testamentu
   What has Jerusalem to do with Athens? The Message, Originality and Relevance of the Old Testament
  • Jarosław Ćwikła
   Porównanie płaszczyzn badań nad bogactwem w Piśmie Świętym oraz literaturze greckiej i hellenistycznej
   A Comparative Study of the Scope of Research on Wealth in the Holy Scriptures and in Greek and Hellenistic Literature
  • ks. Piotr Staniszewski
   Estera – biblijny obraz kobiety jako antidotum na chorobę współczesnego
   Esther – the Biblical Image of Woman as an Antidote to the Malady of Contemporary Feminism
  • ks. Wojciech Szukalski
   Program Wielkiej Nowenny nadal aktualny
   The Great Novena Programme Still Up To Date
  • ks. Maciej Olczyk
   Wokół duszpasterskich wytycznych Konferencji Episkopatu Polski do Adhortacji Amoris laetitia
   The Pastoral Guidelines of the Polish Episcopate Conference for the Amoris laetitia Exhortation
  • Artur Łyczak
   Chrześcijańskie formy pomocy w przeżywaniu tajemnicy cierpienia Christian Forms of Assistance in Experiencing the Mystery of Suffering
  • ks. Yuriy Shpak CM
   Eklezjalny wymiar sakramentu pokuty i pojednania The Ecclesial Dimension of the Sacrament of Penitence and Reconciliation
  • ks. Piotr Babski
   Soborowe i posoborowe nauczanie Kościoła na temat wojny. The Church’s Conciliar and Post Conciliar Teaching on Wars
  • ks. Michał Borowski
   Znaczenie i rozumienie obrazu w teologii wizualnej The Significance and Understanding of Image in Visual Theology
  • Justyna Sprutta
   Motyw węża w bizantyńskiej i staroruskiej ikonografii świętych wojowników (do XV w.) The Motif of Serpent in Byzantine and Old Russian Icons of Holy Warriors (up to the 15th Century)
  • o. Paweł Warchoł OFMConv
   Ufność według św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II Confidence according to Saints Faustina Kowalska and John Paul II
  • o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
   Niektóre źródła teologiczne inspiracji duchowych chrześcijanina opierające się na doświadczeniu duchowym Cecylii Działyńskiej (1836–1899)
   Selected Theological Sources of a Christian’s Spiritual Inspirations on the Basis of the Spiritual Experience of Cecylia Działyńska (1836–1899)
  • Antoni Kalka, Małgorzata Kucharska
   100-lecie niepodległości Polski. Biało-czerwona ścieżka błogosławionej Marii Karłowskiej
   The 100th Anniversary of Polish Independence. The White and Red Path of the Blessed Maria Karłowska
  • ks. Wojciech Ciołek
   Źródła koncepcji podmiotowości prawnej nasciturusa
   The Origins of the Concept of Legal Subjectivity of Nasciturus

Recenzje i sprawozdania

  • ks. Marcin Puziak
   Giovanni Moioli Preghiera, mistica e liturgia, «Opera omnia» 4, Centro Ambrosiano – Libreria Editrice Glossa, Milano 2017
  • ks. Marcin Puziak
   Godfrey Henschen SJ, The Bollandist dossier (1643) on St. Peter Thomas O. Carm., ed. and transl. Patrick Mullins O. Carm., „Textus et Studia Historica Carmelitana” 46, Edizioni Carmelitane, Roma 2018
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo greckie na każdy dzień. Inspiracje z Nowego Testamentu (tytuł oryginału: A Word for the Day), tłum. Włodzimierz Tasak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017
  • Jarosław Ćwikła
   J.D. Watson, Słowo hebrajskie na każdy dzień. Inspiracje ze Starego Testamentu (tytuł oryginału: A Hebrew Word for the Day), tłum. Aleksandra Czwojdrak, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017