Studia Bydgoskie 9/2015. Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • ks. Łukasz Grys
  Struktura i styl Księgi Estery. Przyczynek do tematu
  The Structure and Style of the Book of Esther – A Contributive Analisys
 • dk. Marcin Chrostowski
  Akt wiary jako adekwatna odpowiedź na wyzwania demitologizacji religii według Leszka Kołakowskiego The Act of Faith as an Adequate Response to the Challenges of Demythologization of Religion According to Leszek Kołakowski
 • Jarosław Ćwikła
  Przyczyny starotestamentalnego osądu bogaczy Justification of the Judgment of Rich People in the Old Testament
 • ks. Paweł Kiejkowski
  Wysławiajcie Boga w swoim ciele. Wokół teologii ciała Kallistosa Wareʼa Praise God in Your Body – Kallistos Ware’s Theology of the Body
 • ks. Maciej Olczyk
  Skandal pedofilii. Między dewiacją a odpowiedzialnością moralną Scandal of Child Sexual Abuse – Between Perversion and Moral Responsibility
 • ks. Robert Skrzypczak
  Teologia relacji miłosnych i seksualności w ujęciu św. Jana Pawła II The Theology of Love Relationships and Sexuality in St. John Paul II’s Teaching
 • Błażej Kmieciak
  Między prawem, obowiązkiem a powołaniem:o roli ojca we współczesnej rodzinie Between Right, Duty and Vocation:the Role of the Father in the Contemporary Family
 • Marek Czarkowski
  Etyczno-medyczne aspekty początków ludzkiego życia Ethical and Medical Aspects of the Origins of Human Life
 • ks. Sylwester Warzyński
  Tomasza z Akwinu rozumienie rzeczywistości a postmodernistyczna konieczność tworzenia nowych światów St Thomas Aquinas’s Interpretation of Reality vs the Postmodernist Need to Create New Worlds
 • Aldona Maria Piwko
  Islam w kontekście misyjności Kościoła katolickiego Islam in the Context of the Catholic Church’s Missionary Nature
 • ks. Marcin Puziak
  Udział życia konsekrowanego w dziedzictwie duchowym diecezji bydgoskiej The Contribution of Consecrated Life to the Spiritual Heritage of the Diocese of Bydgoszcz
 • Witold Marcoń
  Szkic do portretu księdza Pawła Pośpiecha An Outline Portrait of Father Paweł Pośpiech
 • ks. Mirosław Gogolik
  Katecheza w służbie duszpasterstwa powołań Catechesis in the Service of Pastoral Care for Religious Vocations
 • Elżbieta Okońska
  Samotność i osamotnienie we wspólnocie Kościoła katolickiego w Polsce. Implikacje edukacyjne Loneliness and Isolation in the Catholic Church Community in Poland – Educational Implications
 • ks. Edward Wasilewski
  Przymioty miłości małżeńskiej w interpretacji obrazu Portret małżonków Arnolfinich w kaznodziejskim przepowiadaniu The Virtues of Marital Love in an Interpretation of The Arnolfini Portrait for the Sake of Preaching

Recenzje i sprawozdania

 • ks. Krzysztof Smykowski
  ks. Paweł Marzec Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015
 • ks. Piotr Olszanowski
  50 lat po Soborze Watykańskim II. Odnowienie Kościoła w sekularystycznym wieku: holistyczny dialog i kenotyczna wizja Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rzym, 4–5 marca 2015 r.
 • ks. Michał Adamczyk
  Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków
 • ks. Paweł Hoppe
  Świadectwa osób konsekrowanych z terenów diecezji bydgoskiej Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 • ks. Michał Adamczyk
  Z cieni i obrazów do prawdy Sprawozdanie z sympozjum upamiętniającego 170. rocznicę konwersji Johna Henry’ego Newmana z anglikanizmu na katolicyzm