Redakcja

Redakcja

Redaktorks. dr Rafał Grabowski
e-mail: rafgrab@amu.edu.pl

Sekretarz mgr Anna Słomińska

Adres do korespondencji: Redakcja „Studiów Bydgoskich”,
ks. R. Grabowski,
85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 18
tel.: 52 33-95-330
e-mail: studbyd@diecezja.bydgoszcz.pl
e-mail: rafgrab01@gmail.com

Wydawca: Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
w Bydgoszczy, 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 18